gegevens

Algemene gegevens
Stichting Antiklimax
Nieuwe Blekerstraat 7

9718 ED Groningen

www.antiklimax.nl

david@antiklimax.nl


RSIN-nummer
862563318


Doelstelling Stichting Antiklimax

Het (doen) bevorderen van kunst en cultuur met behulp van theater en culturele evenementen, en al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.


Raad van Toezicht
Pim van der Kleij (voorzitter)

Leander Zimmerman

Vera Rademaker


Beloningsbeleid
Bestuur
Het bestuur ontvangt geen beloning.
Personeel
Het personeel volgt het CAO Theater & Dans.

ANBI

GELD OVER? GEEF HET AAN ONS EN PROFITEER VAN BELASTINGVOORDEEL!


Stichting Antiklimax heeft een ANBI-status - een Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften aan een ANBI zijn fiscaal interessant, omdat je er allerlei belastingvoordelen door krijgt.

Lees er hier meer over


Wil je jaarlijkse donaties doen, of een donatie hoger dan honderd euro? Neem dan contact met ons op, want voor jou regelen we vrijkaarten en andere vette extra's!